การบริการต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับมีดังต่อไปนี้
อบรมการใช้โปรแกรมออนไลน์ ฟรีตลอดไป
สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมทางออนไลน์ (E-Learning) ได้ฟรีตลอดไป
มีเจ้าหน้าที่ Support รับผิดชอบให้คำแนะนำ ปรึกษาการใช้งานโปรแกรม ฟรีตลอดไป
บริการตอบปัญหา ข้อซักถามทางโทรศัพท์ ฟรีตลอดไป
ได้รับการ Upgrade โปรแกรม ฟรีตลอดไป
มีบริการ FAQ ไว้ให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา