แอปพลิเคชันสำหรับการอนุมัติและการมอบหมาย
อนุมัติเอกสารออนไลน์
คุณสามารถตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา แล้วพิจารณาอนุมัติออนไลน์ได้เลย พร้อมระบุเหตุผลในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ ระบบจะแจ้งผลผ่านอีเมล์ให้ผู้ขออนุมัติทราบผลทันที
แบ่งปันลูกค้าด้วยการมอบหมาย
หากลูกค้าหรืองานในมือของคุณมีเยอะมาก คุณก็สามารถมอบหมาย ให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณรับผิดชอบต่อได้ เพื่อให้พวกเขาได้สานต่อ ความสัมพันธ์อันดี เรามีระบบแจ้งเตือนถึงเพื่อนของคุณ เพื่อนคุณจะทราบทันทีว่ามีงานมาถึงมือเขาแล้ว
ติดตามสถานะเอกสารง่าย
คุณสามารถเปิดหน้าจอที่รวบรวมเอกสารอนุมัติและการมอบหมาย แล้วติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการว่าถึงขั้นไหนแล้ว ที่ผ่านมาเอกสารใดถูกอนุมัติ ไม่อนุมัติบ้าง ด้วยเหตุผลอะไร หรือจะติดตามการมอบหมายว่าเพื่อนของคุณยอมรับการมอบหมายหรือไม่
แอปพลิเคชันสำหรับการอนุมัติและการมอบหมาย
การอนุมัติ
การมอบหมาย
อนุมัติเอกสารออนไลน์
คุณสามารถตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา แล้วพิจารณาอนุมัติออนไลน์ได้เลย พร้อมระบุเหตุผลในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ ระบบจะแจ้งผลผ่านอีเมล์ให้ผู้ขออนุมัติทราบผลทันที
แบ่งปันลูกค้าด้วยการมอบหมาย
หากลูกค้าหรืองานในมือของคุณมีเยอะมาก คุณก็สามารถมอบหมาย ให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณรับผิดชอบต่อได้ เพื่อให้พวกเขาได้สานต่อ ความสัมพันธ์อันดี เรามีระบบแจ้งเตือนถึงเพื่อนของคุณ เพื่อนคุณจะทราบทันทีว่ามีงานมาถึงมือเขาแล้ว
ติดตามสถานะเอกสารง่าย
คุณสามารถเปิดหน้าจอที่รวบรวมเอกสารอนุมัติและการมอบหมาย แล้วติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการว่าถึงขั้นไหนแล้ว ที่ผ่านมาเอกสารใดถูกอนุมัติ ไม่อนุมัติบ้าง ด้วยเหตุผลอะไร หรือจะติดตามการมอบหมายว่าเพื่อนของคุณยอมรับการมอบหมายหรือไม่