myCRM

โปรแกรม CRM ออนไลน์ โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ

ครอบคลุมทุกงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ระบบบริหารงานขาย
เพิ่มประสิทธิภาพงานขาย
จัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามผลการขาย
เพิ่มโอกาสทางการขายให้เพิ่มมากขึ้น
ระบบบริหารงานหลังการขาย
ครอบคลุมตั้งแต่การทำสัญญา เปิดเคสบริการ และออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ระบบสำหรับผู้บริหาร
สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สำหรับผู้บริหาร สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน
ระบบบริหารงานบนมือถือ
ตอบโจทย์การทำงานของพนักงานขายยุคใหม่
เปิดโอกาสทางการขาย ทำใบเสนอราคาออนไลน์
ได้สะดวกและรวดเร็วผ่านมือถือ
iSales ระบบบริหารงานขาย
จัดเก็บทุกประวัติ บันทึกทุกกิจกรรมงานขาย
iSales ระบบบริหารงานขายใน myCRM
ช่วยให้พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า
คัดกรองจัดลำดับความสำคัญ เปิดโอกาสทางการขาย
ออกเอกสารสำคัญทางการขาย เช่น ใบเสนอราคา
ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษีอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายมั่นใจได้ว่า
ทุกเอกสารงานขายที่พนักงานออกให้กับลูกค้า
จะมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
กับที่กิจการกำหนดไว้ เพราะทุกการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้
ผ่านโปรแกรม myCRM ออนไลน์
iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร
อนุมัติเอกสาร ดูรายงาน ตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ทุกที่
จะสะดวกขนาดไหนหากผู้บริหารสามารถดูรายงาน
สรุปต่างๆ เช่น ยอดขาย เป็นทั้งแบบกราฟและแจกแจง
ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสาร ใบเสนอราคา
ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต

ส่วนเสริม iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร
ช่วยให้ผู้บริหารทำงานได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องกลับเข้าไปที่บริษัทเพื่ออนุมัติเอกสาร
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญต่างๆ เป็นไฟล์ PDF
เพื่อจัดเก็บและส่งต่อได้อีกด้วย
Mobile ระบบบริหารงานขายบนมือถือ
บันทึกกิจกรรม ติดตามลูกค้า เปิดโอกาสทางการขาย ทำเสนอราคาบนมือถือ
สนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย บันทึกกิจกรรม ติดตามการนัดหมาย ดูข้อมูลลูกค้า เปิดโอกาสทางการขาย ทำใบเสนอราคาออนไลน์และส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที

ส่วนเสริม Mobile ระบบบริหารงานบนมือถือ
ช่วยให้พนักงานขายทำงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยหน้าจอการทำงานที่ใช้งานง่าย เปิดใช้งานบนมือถือได้ทันที สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

เราพัฒนาและส่งมอบโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง

เราเป็นทีมงาน ที่มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ มีหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งทีมออกแบบ ทีมวิจัยพัฒนา ทีมสนับสนุน และทีมขาย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าหลังจากที่ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม CRM ออนไลน์กับเรา
เราจะไม่ทอดทิ้งลูกค้าอย่างแน่นอน

การพัฒนาโปรแกรมของเรา มีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน เราจะนำเสนอคุณสมบัติโปรแกรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
โดยศึกษาจากกรณีใช้งานของลูกค้ามาออกแบบและพัฒนาระบบ
ให้ตรงความต้องการในการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด

myCRM
โปรแกรม CRM ออนไลน์ โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ
ครอบคลุมทุกงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ระบบบริหารงานขาย
เพิ่มประสิทธิภาพงานขาย
จัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามผลการขาย
เพิ่มโอกาสทางการขายให้เพิ่มมากขึ้น
ระบบบริหารงานหลังการขาย
ครอบคลุมตั้งแต่การทำสัญญา เปิดเคสบริการ และออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ระบบสำหรับผู้บริหาร
สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สำหรับผู้บริหาร สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน
ระบบบริหารงานบนมือถือ
ตอบโจทย์การทำงานของพนักงานขายยุคใหม่
เปิดโอกาสทางการขาย ทำใบเสนอราคาออนไลน์
ได้สะดวกและรวดเร็วผ่านมือถือ
iSales ระบบบริหารงานขาย
จัดเก็บทุกประวัติ บันทึกทุกกิจกรรมงานขาย
iSales ระบบบริหารงานขายใน myCRM
ช่วยให้พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า
คัดกรองจัดลำดับความสำคัญ เปิดโอกาสทางการขาย
ออกเอกสารสำคัญทางการขาย เช่น ใบเสนอราคา
ใบสั่งขาย และใบกำกับภาษีอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายมั่นใจได้ว่า
ทุกเอกสารงานขายที่พนักงานออกให้กับลูกค้า
จะมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
กับที่กิจการกำหนดไว้ เพราะทุกการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้
ผ่านโปรแกรม myCRM ออนไลน์
iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร
อนุมัติเอกสาร ดูรายงาน ตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ทุกที่
จะสะดวกขนาดไหนหากผู้บริหารสามารถดูรายงาน
สรุปต่างๆ เช่น ยอดขาย เป็นทั้งแบบกราฟและแจกแจง
ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสาร ใบเสนอราคา
ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต

ส่วนเสริม iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร
ช่วยให้ผู้บริหารทำงานได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องกลับเข้าไปที่บริษัทเพื่ออนุมัติเอกสาร
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญต่างๆ เป็นไฟล์ PDF
เพื่อจัดเก็บและส่งต่อได้อีกด้วย
Mobile ระบบบริหารงานขายบนมือถือ
บันทึกกิจกรรม ติดตามลูกค้า เปิดโอกาสทางการขาย ทำเสนอราคาบนมือถือ
สนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย บันทึกกิจกรรม ติดตามการนัดหมาย ดูข้อมูลลูกค้า เปิดโอกาสทางการขาย ทำใบเสนอราคาออนไลน์และส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที

ส่วนเสริม Mobile ระบบบริหารงานบนมือถือ
ช่วยให้พนักงานขายทำงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยหน้าจอการทำงานที่ใช้งานง่าย เปิดใช้งานบนมือถือได้ทันที สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

เราพัฒนาและส่งมอบโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง

เราเป็นทีมงาน ที่มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ มีหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งทีมออกแบบ ทีมวิจัยพัฒนา ทีมสนับสนุน และทีมขาย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าหลังจากที่ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม CRM ออนไลน์กับเรา
เราจะไม่ทอดทิ้งลูกค้าอย่างแน่นอน

การพัฒนาโปรแกรมของเรา มีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน เราจะนำเสนอคุณสมบัติโปรแกรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
โดยศึกษาจากกรณีใช้งานของลูกค้ามาออกแบบและพัฒนาระบบ
ให้ตรงความต้องการในการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด