แอปพลิเคชันสำหรับบริหารงานบนมือถือ
กิจกรรม
ปฏิทิน
ผู้สนใจ
ผู้ติดต่อ
บริษัท
โอกาสทางการขาย
ใบเสนอราคา
สนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย
ช่วยในการบริหารงานทีมขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ผ่านมือถือ
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
บันทึกกิจกรรมการทำงานของพนักงานบนมือถือและยังสามารถติดตามสถานะการดำเนินกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวันผ่านปฏิทินกิจกรรมบนมือถือ
บันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ
จัดกลุ่มลูกค้า ระบุแหล่งที่มา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้ง่าย สามารถคัดกรองผู้สนใจที่เห็นว่ามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากเราสูง ไปบันทึกเป็นผู้ติดต่อหรือบริษัท และเปิดโอกาสทางการขายได้
ไม่พลาดทุกโอกาสทางการขาย
บันทึกความคืบหน้าในการขาย พร้อมติดตามผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ว่าจะปิดโอกาสทางการขายสำเร็จหรือไม่สำเร็จผ่านมือถือ
เปิดใบเสนอราคาบนมือถือ
บันทึกใบเสนอราคาได้สะดวกและรวดเร็วในทุกที่ ทุกเวลา สามารถดาวน์โหลด และส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสทางการขาย

ตัวอย่างหน้าจอ

แอปพลิเคชันสำหรับบริหารงานบนมือถือ
กิจกรรม
ปฏิทิน
ผู้สนใจ
ผู้ติดต่อ
บริษัท
โอกาสทางการขาย
ใบเสนอราคา
สนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย
ช่วยในการบริหารงานทีมขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ผ่านมือถือ
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
บันทึกกิจกรรมการทำงานของพนักงานบนมือถือและยังสามารถติดตามสถานะ การดำเนินกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวันผ่านปฏิทินกิจกรรมบนมือถือ
บันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ
จัดกลุ่มลูกค้า ระบุแหล่งที่มา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้ง่าย สามารถคัดกรองผู้สนใจที่เห็นว่ามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากเราสูง ไปบันทึกเป็นผู้ติดต่อหรือบริษัท และเปิดโอกาสทางการขายได้
ไม่พลาดทุกโอกาสทางการขาย
บันทึกความคืบหน้าในการขาย พร้อมติดตามผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ว่าจะปิดโอกาสทางการขายสำเร็จหรือไม่สำเร็จผ่านมือถือ
เปิดใบเสนอราคาบนมือถือ
บันทึกใบเสนอราคาได้สะดวกและรวดเร็วในทุกที่ ทุกเวลา สามารถดาวน์โหลด และส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสทางการขาย

ตัวอย่างหน้าจอ