Business Solution
โซลูชั่นทางธุรกิจ ที่บริหารจัดการระบบงานขายอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการ
ระบบบริหารงานขาย
บันทึกข้อมูลลูกค้า
เปิดใบเสนอราคา
ออกใบกำกับภาษี
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบหน้าร้านออนไลน์
ลูกค้าเลือกสินค้าและ
ออกใบเสนอราคา
บนมือถือได้ทันที
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบงานจัดซื้อ
ร่างเอกสารจัดซื้อ
อนุมัติการจัดซื้อ
ออกใบสำคัญจ่าย
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบสำหรับผู้บริหาร
ดูรายงาน อนุมัติเอกสาร
เหมาะสำหรับการใช้งาน
ผ่านมือถือ
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบบริหารงานบนมือถือ
บันทึกกิจกรรม ติดตาม
ลูกค้า ทำเสนอราคา
ใช้งานผ่านมือถือ
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ทำงานได้ทุกที่
ไม่ว่าคุณจะทำการขายทั้งในออฟฟิต หน้าร้าน ห้องประชุมลูกค้า หรือที่ร้านกาแฟก็ตาม คุณสามารถใช้งาน myCRM เพื่อนำเสนอสินค้า ออกใบเสนอราคา และพิมพ์เอกสารสำคัญต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต โดยคุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรืออัพเดทโปรแกรมให้ยุ่งยาก เพราะเราเป็นระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เครื่องมือสำหรับพนักงานขาย
เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย ทำให้พนักงานขาย สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว วิเคราะห์โอกาสทางการขายได้ถูกต้อง และไม่พลาดในการติดต่อลูกค้าด้วยระบบ Activity Manager
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าไปสู่ยอดขาย
บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ ข้อมูลการติดต่อมีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทำให้คุณเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของลูกค้า นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้
รองรับทุกกระบวนการขาย
ครอบคลุมทุกกระบวนการขาย ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า การเปิดโอกาสทางการขาย ออกเอกสารประกอบการขาย ช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงานขาย และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Business Solution
โซลูชั่นทางธุรกิจ ที่บริหารจัดการระบบงานขายอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการ
ระบบบริหารงานขาย
บันทึกข้อมูลลูกค้า
เปิดใบเสนอราคา
ออกใบกำกับภาษี
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบหน้าร้านออนไลน์
ลูกค้าเลือกสินค้าและ
ออกใบเสนอราคา
บนมือถือได้ทันที
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบงานจัดซื้อ
ร่างเอกสารจัดซื้อ
อนุมัติการจัดซื้อ
ออกใบสำคัญจ่าย
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบสำหรับผู้บริหาร
ดูรายงาน อนุมัติเอกสาร
เหมาะสำหรับการใช้งาน
ผ่านมือถือ
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ระบบบริหารงานบนมือถือ
บันทึกกิจกรรม ติดตาม
ลูกค้า ทำเสนอราคา
ใช้งานผ่านมือถือ
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ทำงานได้ทุกที่
ไม่ว่าคุณจะทำการขายทั้งในออฟฟิต หน้าร้าน ห้องประชุมลูกค้า หรือที่ร้านกาแฟก็ตาม คุณสามารถใช้งาน myCRM เพื่อนำเสนอสินค้า ออกใบเสนอราคา และพิมพ์เอกสารสำคัญต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต โดยคุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรืออัพเดทโปรแกรมให้ยุ่งยาก เพราะเราเป็นระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เครื่องมือสำหรับพนักงานขาย
เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย ทำให้พนักงานขาย สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว วิเคราะห์โอกาศทางการขายได้ถูกต้อง และไม่พลาดในการติดต่อลูกค้าด้วยระบบ Activity Manager
สร้างความสะมพันธ์กับลุกค้าไปสู่ยอดขาย
บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ ข้อมูลการติดต่อมีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทำให้คุณเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของลูกค้า นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้
รองรับทุกกระบวนการขาย
ครอบคลุมทุกกระบวนการขาย ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า การเปิดโอกาสทางการขาย ออกเอกสารประกอบการขาย ช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงานขาย และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น